Jak podpořit to, že lidé budou využívat věci z kurzů

Připravíte a protlačíte pro svoje lídry kurz „Jak motivovat svoje lidi“, protože jim to moc nejde. A když se vrátí, tak to dělají stejně. 

V čem bývá problém

– teorie je teorie, pěkně se to poslouchá, ale zapomenu na to po první přestávce,

– přesně nepochopím, o co v daném výkladu šlo – mám představu, ale trochu matnou na to, abych to mohla realizovat,

– nemám to zažité, tak to nedělám.

Úplně tomu rozumím! Taky mám spoustu věcí, které si říkám – jé, to by bylo fajn někdy použít. Časem se k tomu vrátím, pochopím a uvidím…. A NIC!

Tak jsem s úspěchem zavedla – a to u všech úrovní manažerů – od týmlídrů, supervizorů ve výrobě, přes vedoucí oddělení IT, manažery v bankách….

„UČENÍM JINÝCH SE UČÍME SAMI.“ Docendo Discimus

Česky bychom řekli – kozel zahradníkem.

Jak na to jdu

– Na kurzech mám ráda, když jeden den mám „výklad“ a rovnou upozorním skupinu, že druhý den takový výklad budou mít oni sami, tak ať se na to připraví. Že “kdo je kdo a jak na koho“ – budou přednášet svým zástupcům, nebo lidem, kteří je budou zastupovat během jejich dovolené…. na 15 minut v kostce,  jednoduché a srozumitelné povídání o daném tématu tak, aby to bylo pro druhé užitečné a dávalo jim to smysl.

Je zajímavé, že účastníci

– mají pocit, že je to legrace – „přece já nejsem lektor?“,

– ale dávají mnohem větší pozor, protože „co kdyby to myslela vážně“,

– mají dotazy, zdá se, že o tom přemýšlejí, že to chtějí pochopit.

Dávám k tématu buď svoji knihu – nebo obsáhlejší materiály, aby měli z čeho čerpat i při samostudiu doma. Kdo chce, má se kam podívat.

A druhý den rozdělám účastníky do skupin po třech a zadám jim konkrétní část výkladu, kterou si připraví pro své imaginární kolegy. Chci nejenom „výklad“, ale hlavně jejich konkrétní příběhy, kdy, co oni sami z toho řešili. Jejich best practice. Na přípravu dostávají tak 40 minut času celkem. Hlavní noty si připraví na flipchart, rozdělí si role – kdo co řekne a jdeme na to. 

Na skupinu je max. 10–15 minut prezentování.

Výhodou je, že 

  • vy jako lektor přesně poznáte, nakolik tomu rozumí, nakolik je to pro důležité, co nezaznělo úplně jasně. A co budete muset ještě uvést na pravou míru, zopakovat. Do čeho se jim nechce.
  • nejdůležitější je, že když to sami říkají, sami uvádějí své příklady, už přemýšlejí, na koho a jak to budou implementovat
  • kromě daného tématu (což může být vedení lidí, delegování), si ještě účastníci přirozeně potrénují prezentační dovednosti, práci v týmu, schopnost získat auditorium a aktivně pracují na své trémě vystupovat, aniž si to uvědomují.

Rizikem je, že

  • musíte čelit nesouhlasu, že by si účastníci něco měli studovat po kurzu, musíte to dobře vysvětlit, namotivovat je, ale zároveň být důslední,
  • nebudete lektor, který to „dává zadarmo“, ale zase posílíte svůj přirozený respekt, lidi se něco naučí a motivační indoorové akce, které následují, jsou pak zasloužené.
Komentáře