Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost MD training s.r.o., IČO 24669849, se sídlem Otovická 2489/92, Horní Počernice 193 00, Praha zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou -oddíl C, vložka 164 847 (dále jen "my").

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 603 368 841 nebo na e-mail: misa.dankova2020@gmail.com.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.
Nemáte povinnost nám poskytnout vaše osobní údaje, ale bez nich nejsme schopni s vámi uzavřít smlouvu ani vám posílat novinky.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● za účelem poskytování služeb, na právním základě plnění smlouvy, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, který nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy, mj. váš e-mail (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).
● za účelem vedení účetnictví a daňové evidence zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů (fakturační údaje), které nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● za účelem přímého marketingu - zasílání newsletterů - zpracováváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno) na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jste naším zákazníkem, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to nejdéle po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to nejdéle po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete toto zasílání/souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu-pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy, a to nejdéle po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● ve výjimečných případech jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu naší společnosti, našich zákazníků či zaměstnanců na ochranu práv a majetku, a to v případě pojistných události nebo právních sporů za účelem určení, výkonu a obhajoby právních nároků, pokud probíhá či bezprostředně hrozí soudní spor, došlo k pojistné události nebo spáchání deliktu.

Doba uchování vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud údaje máme z důvodu:
● plnění smlouvy, zpracováváme je po dobu trvání smlouvy a také po ukončení smlouvy z důvodu případných reklamací, nejdéle však po dobu trvání promlčecích lhůt.
● plnění právní povinnosti, zpracováváme je po dobu trvání povinnosti podle právního předpisu.
● hrozících či probíhajících sporů, zpracováváme je nejdéle po dobu trvání promlčecích či prekluzivních lhůt s ohledem na skutečnost, že žaloba může být soudem doručena i několik měsíců po podání.
● vašeho souhlasu, zpracováváme je nejdéle po dobu, na kterou jste udělili souhlas.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Cookies uchováváme 25 měsíců.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Google, Mountain View, Spojené státy americké, a dále odborní poradci vázání povinností mlčenlivosti (účetní, daňoví a právní). Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů a dat zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: misa.dankova2020@gmail.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu, resp. opravu nepřesných osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování podle článku 17 GDPR. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému a jsou splněny podmínky článku 20 GDPR, pošleme vám informace ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem či právním důvodem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám/e jste-li můj/náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 31.3.2020