Otestuj, zda nemáš v týmu manipulátora

Proč se tím mám zabývat

V minulém videu jsme měli téma – manipulátor v našem týmu. Mluvili jsme o tom, že v dnešní době je důležité šetřit síly. Věnovat se těm, kteří si to zaslouží. A nenaskočit na vějičku lidem, kteří na sebe strhávají pozornost. A jednou z osob, která to umí výborně, je manipulátor. S manipulátorem musíme pracovat úplně jinak než s ostatními. Znalosti z komunikace, řízení lidí, nám tady nepomohou, jsou neefektivní.

Video manipulátor v našem týmu – https://www.youtube.com/watch?v=o5npoAGP7kU

Příklad z praxe

V rámci manažerského vzdělávání jsem trénovala asi 5 manažerských skupin (cca 60 lidí). A ve všech skupinách hovořili o jednom kolegovi, který v programu nebyl, takže jsem ho neznala. Co s ním manažeři řešili – dělal dusno v týmu, intrikařil, jednomu říkal nepřesné informace o druhém, vyvolával paniku atd. Škodič v týmu. Když jsme měli téma manipulace, manažeři na něj udělali test – vyšel jako „manipulátor s plným počtem bodů“. Pochopili, že chyba není na jejich straně a začali využívat rady, jak pracovat s manipulátorem. Dokonce se šli poradit se svým šéfem a brzy byl škůdce z týmu vyloučen. Všichni si oddychli a firma funguje ve větší pohodě.

Jak s testem pracovat.

Představte si osobu, která Vám leží v hlavě nebo v žaludku. A projeďte si všechny otázky testu. Odpovězte buď ano, nebo ne. Sedí to na danou osobu nebo nesedí.

Nakolik jsou výsledky validní

Na konci testu máte doporučení, závěr. Zda se jedná pravděpodobně o manipulátora nebo ne.

Jedná se o jeden test, takže to nemáme „černé na bílém“. Je to téma na přemýšlení. Tento test je z knihy Isabelle Nazare-Aga a já sama s tímto testem mám výbornou zkušenost. Na trhu je mnoho knih o manipulování, ale její knihy jsou pro mne nejnáhodnější.

Co dál mohu dělat

Když zjistíte, že člověk, na kterého jste test dělali, má prvky manipulátora, a chcete to řešit – napište mi (misadankova2020@gmail.com) a zkonzultujeme.

Hodně zdaru a těším se na Vás.

Míša

 

Třicet charakteristických znaků vztahového manipulátora

(Volně podle Isabelle Nazare-Aga, Nenechte sebou manipulovat, Portál, 1999)

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně.
 10. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali – přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení.
 12. Nedbá na žádosti druhých, i když tvrdí pravý opak.
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb – k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka, dcera atd.
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkách, poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých lidí.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých lidí.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli neudělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokud jste zjistili, že jste zaškrtli jako pravdivé u dané osoby minimálně 8 znaků, nemůžeme považovat chování druhé osoby za zcela normální. Jsou tam prvky manipulativního chování.

Od 20 zaškrtnutých charakteristik u téže osoby si můžete být jisti, že jste ve styku s člověkem, který ohrožuje nejen vaše zdraví, ale i manželství, práci, plány do budoucna, svobodné rozhodování. Vás osobně. Může vás dostat – nebo už dostal – do duševního rozpoložení, kdy pochybujete o svých schopnostech a o své osobnosti.  Jednejme prosím co nejrychleji. (To se zase netýká těch „lhostejných“, kteří na manipulátora nereagují.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů