Kreativní workshopy

Překročte rubikon průměrnosti a odstartujte svůj rozvoj!

Někdy je potřeba vystoupit z vyjetých kolejí. Opustit zažité vzorce a vydat se odvážně novou cestou. A to všechno můžeme pomocí inspirativního rozvojového programu, který začíná workshopem s malbou.

Pro koho je to vhodné?

 • Pro týmy, které chcete nahodit, zvýšit jejich energii.
 • Pro týmy, u kterých chcete, aby se vzájemně se od sebe učily, sdílely a pomáhaly jeden druhému.
 • Pro týmy, u kterých chcete odkrýt jejich skrytý potenciál a vědět, co od koho můžete čekat.
 • Pro týmy, u kterých chcete, aby více držely spolu a měly společný týmový zážitek.
 • Pro týmy, které chcete připravit na nové projekty a nové výzvy.
 • Pro týmy, na kterých vám záleží a počítáte s nimi.

Co je výstup pro manažera

 • Vidí svůj tým i jednotlivce v jiných podmínkách a může lépe odhadnout, co od koho může čekat a jak může své lidi rozvíjet.
 • Tým se naučí efektivněji spolupracovat – a to jak ve dvojicích, tak i jako skupina.
 • Nastartuje se učení se jeden od druhého ve zcela nových činnostech.
 • Jednotlivci i tým mají více energie a nápadů. Chuti a odvahy se pouštět do neznámých věcí.
 • Malování tým příjemně překvapí a pozitivně nastartuje do dalších kroků rozvoje – individuálních konzultací a následných workshopů.
 • Individuální konzultace dávají lidem možnost otevírat a řešit s nezaujatou osobou věci, které je trápí a brzdí v jejich práci a životě.
 • Následné workshopy se zaměřují na aktuální témata, která vyplynula z malování i z individuálních konzultací. Workshopy jsou konkrétní, přinášejí reálný užitek a věci se řeší v otevřené atmosféře.

Co program obsahuje

 • Kreativní práce s malbou
 • Individuální rozhovory s jednotlivci – cca do měsíce od malby.
 • Následují workshopová setkávání zaměřená na vybraná témata (jak na přetížený tým, práce s nováčky, spolupráce s jinými týmy, řešení konfliktů, práce na novém projektu atd.)

Jak probíhá malovací workshop

Začínáme naladěním týmu. Pracujeme ve dvojicích – umělec a jeho pomocník. Vyvrcholením je tvorba jednoho týmového obrazu.
Malování prokládáme povídáním o těch tématech, které jsou pro daný tým klíčová. Např. o způsobech sdílení, učení se, vzájemné inspirace. Nebo rolích v týmu, posilování důvěry a odvahy ve své schopnosti.

Na co se lidé nejvíce ptají

Mám tým analytiků, většinou jsou to muži. Mám obavu, zda to přijmou.

Malbu, konzultace i workshopy jsem dělala pro obchodníky, analytiky, ajťáky, lidi z výroby – a reakce jsou stejné. Zpočátku obava, pak příjemné překvapení a následuje spokojenost – s celým programem. Pro mě bylo překvapením, že analytičtí muži bývají nejvíce spokojeni.

Můj tým jsou spíše starší lidé. Jak na to reagují?

Výborně! Často je to pro ně i nová činnost, se kterou se ještě během své pracovní kariéry a vzdělávání nesetkali, takže to vítají.

Já neumím malovat a obávám se, že moji lidi to mají podobně. Co s tím?

Pro mě hodiny kreslení byly utrpení, nešlo mi to a čekala jsem, až zazvoní zvonek a bude konec hodiny. Přesto tady to je jinak. Je to dané tím, že nekreslíte tužkou, nemalujete štětcem nevytváříte postavy. Tady máte předpřipravené barvy, které nalijete podle svého výběru do kelímku a kelímek vylejete na plátno. A jenom tím, jak s plátnem nahýbáte dopředu dozadu, se barvy rozlívají a vzniká vlastně ten obraz. Naopak u této techniky platí, že kdo maluje a chce ukázat svoje malířské dovednosti, má paradoxně horší obraz – protože to chce vylepšovat. Ale tady to o tom není.

Musíme to dělat někde mimo firmu?

Není to vůbec nutné. Máme igelity na stoly, jsme vybaveni. Takže malování děláme i ve vašich firemních prostorech.

A jak vypadá malování – od začátku do hotového obrazu?

Jak vypadají hotové obrazy?

Co se s tím pak dá dělat dál?

Můžete svůj tým následně překvapit a darovat jim různé předměty, právě s jejich obrazy. A tím připomenete mimořádný týmový zážitek a dobrou atmosféru, která tam panovala.

Proč to děláte právě vy? Jste terapeutka, malířka?

Jsem psycholožka. Měla jsem mindráky, že neumím malovat, ale díky této technice vím, že i já umím tvořit krásné věci. Lektorku dělám dlouho a vím, že ne vždycky se lidem chce do školení. Proto zařazuji i tvořivé aktivity, aby je to bavilo. Aby se sami chtěli rozvíjet. Malování dělám s lidmi dlouho a ráda! Otevírá nám to nové cesty na jejich rozvoji. Následné konzultace i workshopy jsou pak mnohem přirozenější a práce nám jde mnohem lépe od ruky.

Kdy můžeme začít, kde to můžeme dělat, kolik to stojí?
Zavolejte mi 603 368 841, napište misa.dankova2020@gmail.com a všechno společně vyřešíme. Těším se na vás!